Stała gazowa - strona 18

Potencjały błonowe

Pobrań: 140
Wyświetleń: 1414

sodowych) przedstawia wzór Nernsta: (1) VNa=RT/zF ln(c1/c2) gdzie R oznacza stałą gazową, T - temperaturę...

Opracowanie do egzaminu z Wentylacji

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Rosiek
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 693

i półdoskonałych :pv=RT (równanie Clapeyrona), gdzie R-indywidualna stała gazowa zależna od rodzaju gazu [R]=[Nm/kg...

Napięcie powierzchniowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1512

] r - promień kropli [m] M – masa molowa [g/mol] R - uniwersalna stała gazowa równa 8,31447 [J/(mol...

Opracowane pytania na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
 • Podstawy nauki o materiałach
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1414

naturalnego) E - energia aktywacji utworzenia mola defektów R - stała gazowa T - temperatura bezwzględna ...

Elementarna gazodynamika wybuchów

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Janusz Tuśnio
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274

- objętość, R - uniwersalna stała gazowa, n - liczba moli w objętości V, T - temperatura absolutna Gęstość...

Termometr gazowy - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

gdzie: n – liczba moli danego gazu R – uniwersalna stała gazowa (R = 8,314 mol*L) Równanie to nosi nazwę...

Chemia fizyczna - destylacja - ćwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

“i” w fazie ciekłej, - ciśnienie składnika “i” w fazie gazowej, R - stała gazowa, T - temperatura. Zmiana...