Stała gazowa - strona 17

Gospodarka

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Strutyński
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1890

ŚCIEKÓW Ścieki to mieszanina zużytej wody oraz różnego rodzaju substancji płynnych, stałych, gazowych...

Kinetyka reakcji inwersji sacharozy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 777

przedwykładniczy, R - stała gazowa równa 8,31441 J∙K-1∙mol-1, T - temperatura [K] dla której dana jest stała k...

Termodynamika ogniw - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

. Opracowanie wyników Do obliczeń przyjmujemy wartości stałej Faraday'a: F = 96485,309 C/mol, stałej gazowej: R...

Amoniak w roztworach wodnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

. W stanie gazowym, powyżej 700°C amoniak działa silnie redukująco, co wynika z obecności wodoru...

Oznaczanie amoniaku w wodzie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1449

spala się żółtym płomieniem tworząc wodę i azot. W stanie gazowym, powyżej 700°C amoniak działa silnie...

Inwersja sacharozy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1736

- stała gazowa R = 8,31451 J/(mol ∙ K) Wraz ze wzrostem temperatury (ok.10 K) szybkość reakcji wzrasta 2-3...