Sporty wodne - strona 2

Ochrona wód - wykład

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1302

, bytowania ryb rekreacji i sportów wodnych Ilościowa (zapobieganie marnotrawstwu) Ochrona wód Powszechna...

Słówka - dyscypliny sportu

  • Uniwersytet Warszawski
  • mgr Urszula Malkiewicz
  • Język angielski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

sports - sporty zimowe water sports - sporty wodne airsports - uprawiane w powietrzu combat sports...

Wycieczka jako działalność gospodarcza

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Borkowski
  • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 259
Wyświetleń: 763

się i uprawiających sporty wodne DZ.U.1997.57.358 Rozporządzenie MEN z dn. 21.01.1997r w sprawie warunków jakie muszą...

Zaopatrzenie w wodę

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Chemia wody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

i sportów wodnych hodowli zwierząt gospodarskich hodowli ryb (z wyjątkiem łososiowatych) klasa III - wody...