Sprawozdanie z monitoringu wody w Odrze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie z monitoringu wody w Odrze - strona 1 Sprawozdanie z monitoringu wody w Odrze - strona 2 Sprawozdanie z monitoringu wody w Odrze - strona 3

Fragment notatki:


Sprawozdanie z monitoringu wody i osadu rzeki Odra oraz gleby przy rzece Odra
Opis stanowiska i pomiarów Punkty pomiarów rzeki Odry oraz gleb znajdowały się w odcinku rzeki znajdującej się na wysokości ulicy Chełmońskiego, Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pomiary zostały wykonane w październiku oraz listopadzie 2010 roku. Pomiary i badania zostały przeprowadzone przez studentów Biologii stosowanej na w/w wydziale pod przewodnictwem dr Magdaleny Senze z Zakładu Hydrobiologii i Akwakultury znajdującego się w Instytucie Biologii na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt w/w uczelni.
Pomiary takie jak temperatura wody, pH, zawartość tlenu i przewodnictwo zostały przeprowadzone bezpośrednio na stanowiskach.
Reszta pomiarów została przeprowadzona w laboratorium za pomocą prostych reakcji i analizy.
Tabele pomocne przy ocenie czystości wody
PIERWSZY POBÓR WODY - PAŹDZIERNIK Stanowisko
Zawartość tlenu
[ppm ]
Przewodnictwo
[ mS/cm]
Temperatura
[° C]
pH
I.
13,72
984
8,3
7,05
II.
13,59
984
8,6
6,98
III.
19,67
920
7,8
6,93
IV.
18,20
905
7,7
6,97
V.
15,40
956
8,5
6,92
VI.
18,43
913
8,0
6,90
ZASADOWOŚC WOBEC METYLORANŻU próba
pomiar [cm 3 ]
wynik [mg/ dm 3 ]
I.
1,6
160
II.
1,65
165
III.
1,45
145
IV.
1,65
165
V.
1,4
140
VI.
1,9
190
TWARDOŚC OGÓLNA próba
Pomiar [cm 3 ]
Wynik [mg CaCO 3 ]
I.
6,45
230
II.
7,75
276,6
III.
7,8
278,4
IV.
5,8
207
V.
5,9
210
VI.
5,6
199
ZAWARTOŚĆ WAPNIA próba
Pomiar [cm 3 ]
Wyniki [mg Ca]
I.
5,2
74,36
II.
6,4
91,52
III.
5,4
77,22
IV.
4,6
65,78
V.
4,8
68,64


(…)

…) odczyn(pH)
6) twardość 7) zasadowość
8) żelazo ogólne
9) mangan
10) chlorki
11) amoniak
12) azotany(III)
13) azotany(V)
14) utlenialniść
15) siarkowodór
Klasa I - Wody tej klasy czystości mogą być wykorzystywane (do 1991 formułowano to "są przeznaczone") jako źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną, jako źródło zaopatrzenia przemysłu spożywczego i innych gałęzi przemysłu wymagających tej klasy czystości wody oraz hodowli ryb łososiowatych.
Klasa II - Wody tej klasy czystości mogą być wykorzystywane (do 1991 formułowano to "są przeznaczone") jako źródło zaopatrzenia w wodę hodowli zwierząt, do celów rekreacji, sportów wodnych i kąpielisk oraz do hodowli ryb z wyjątkiem łososiowatych.
Klasa III - Wody tej klasy czystości mogą być wykorzystywane (do 1991 formułowano to "są przeznaczone") jako źródło zaopatrzenia w wodę zakładów przemysłowych z wyjątkiem tych, dla których wymagana jest klasa I i II oraz do celów nawodnienia terenów rolnych i ogrodniczych.
Dla porównania wyniki Zakładu Hydrologii I Zasobów Wodnych.
Wg danych Zakładu Hydrologii i Zasobów Wodnych ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Odra w przekroju Wrocławia ( 249,0 km) stan zanieczyszczenia wody w Odrze przekracza normy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz