Społeczna szkodliwość - strona 11

Wyklad 2 prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

. a) kodeks karny wykonawczy Przestępstwa które ulegają karze: -musza być zabronione -jego społeczna...

Prawo Karne - wykłady

 • Prawo karne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2408

szkodliwy. Nie stanowi przestępstwa czyn którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Przy ocenie stopnia...

Historia prawa karnego - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

sprawcy, a jednocześnie, że aby czyn mógł być przestępstwem, musi być czynem o określonej społecznej...

Przetępstwo - pojęcie i podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

- którego stopień społecznej szkodliwości jest więcej niż znikomy, 5) ZAWINIONY- popełniony w sytuacji...

Ustawa skarbowa - rys historyczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

jest taka, że ranga tych czynów jest mniejsza. Stopień społecznej szkodliwości czynu, będącym wykroczeniem grożą...

Zakończenie śledztwa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022

nastąpiło wobec uznania znikomej społecznej szkodliwości czynu, a podejrzany utrzymuje, że czyn...