Zakończenie śledztwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakończenie śledztwa-opracowanie - strona 1 Zakończenie śledztwa-opracowanie - strona 2 Zakończenie śledztwa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ZAKOŃCZENIE ŚLEDZTWA 1. Zamknięcie śledztwa Jeśli istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa a. prawo podejrzanego i jego obrońcy do zaznajomienia się z materiałami postępowania ( Art. 321 ) - na wniosek podejrzanego/obrońcy Prowadzący postępowanie powiadamia podejrzanego i jego obrońcę o - prawie uprzedniego przejrzenia akt Termin - ustala organ procesowy, musi być odpowiedni do wagi lub zawiłości sprawy, - prawie końcowego zaznajomienia się z materiałami postępowania Termin - ustala organ procesowy, powinien być tak wyznaczony, aby od doręczenia zawiadomienia o nim podejrzanemu i jego obrońcy upłynęło co najmniej 7 dni. Natomiast pokrzywdzony i jego pełnomocnik mogą zaznajomić się z materiałami postępowania na zasadach ogólnych ( Art. 156 §5 ). Wydaje się, że nie może mieć miejsce zastrzeżenie prokuratora zastrzegające obecność jego lub osoby upoważnionej przy porozumiewaniu się podejrzanego tymczasowo aresztowanego ze swym obrońcą. Może wystąpić sytuacja, że tymczasowe aresztowanie zostanie zastosowane dopiero na krótko przed końcowym zaznajomieniem z materiałami postępowania, w takim momencie, że czynności określone w Art. 321 wypadną akurat przed upływem 14 dni od dnia tymczasowego aresztowania. - w czynnościach ma prawo uczestniczyć obrońca ( Art. 321 §3 ) - nieusprawiedliwione niestawiennictwa podejrzanego/obrońcy nie tamuje dalszego postępowania - jest to czynność protokołowana ( Art. 143 §1 pkt 8 ) Instytucja ta nie występuje przy umorzeniu postępowania z Art. 322. Występuje natomiast przy umorzeniu z powodu niepoczytalności i wniosku o zastosowanie środków zabezpieczających ( Art. 324 ). b. w terminie 3 dni od daty zaznajomienia się podejrzanego z materiałami postępowania strony ( a więc także pokrzywdzony ) mogą: a. złożyć wnioski o uzupełnienie postępowania. Organ prowadzący postępowanie może i. wniosek dopuścić → śledztwo trwa dalej ( po uzupełnieniu również prawo przejrzenia akt i zaznajomienia się z aktami ) ii. wniosek oddalić → postanowienie o zamknięciu śledztwa - ogłasza się je i - o jego treści zawiadamia się podejrzanego oraz obrońcę. b. nie złożyć wniosków o uzupełnienie postępowania. Wówczas → postanowienie o zamknięciu śledztwa 2. Umorzenie śledztwa ( Art. 322 ) Przesłanki 1. postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia i ( Art. 17 §1, Art. 11 §1- szczególny charakter! )

(…)

… jego nie jest zabroniony, przyjęto, że podejrzany dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności ( mogą być zastosowane środki zapobiegawcze ).
Przysługuje im także prawo przejrzenia akt
Organ właściwy
Prokurat nadrzędny nad:
- prokuratorem, który wydał postanowienie,
- prokuratorem, który zatwierdził postanowienie
Jeśli prokurator nadrzędny nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu.
Obowiązek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz