Czynności związane z zamknięciem śledztwa i dochodzenia oraz procedurę gwarancji procesowych w tym zakresie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności związane z zamknięciem śledztwa i dochodzenia oraz procedurę gwarancji procesowych w tym zakresie-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw czynności związane z zamknięciem śledztwa i dochodzenia oraz procedurę gwarancji procesowych w tym zakresie. Zakończenie śledztwa może nastąpić w postaci jego zamknięcia lub umorzenia.
Jeżeli organ prowadzący postępowanie dojdzie do wniosku, że zebrane materiały dają podstawy do zamknięcia śledztwa na wniosek podejrzanego lub jego obrońcy o końcowe zaznajomienie się z materiałami postępowania powiadamia podejrzanego i obrońcę o terminie końcowego zaznajomienia. Jednocześnie poucza ich o prawie uprzedniego przejrzenia akt w terminie odpowiednim do wagi lub zawiłości sprawy określonym przez organ procesowy.
Wyznaczony termin nie może być zbyt krótki, gdyż naruszałoby to prawo podejrzanego do obrony.
Również data zaznajomienia z materiałami postępowania powinna być tak wyznaczona aby od doręczenia zawiadomienia o nim podejrzanego i obrońcy upłynęło co najmniej 7 dni.
W czynnościach zaznajamiania podejrzanego przez prowadzącego ma prawo uczestniczyć jego obrońca.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie tamuje dalszego biegu postępowania.
W trakcie zaznajamiania podejrzany i jego obrońca mogą wypowiadać się na temat przedstawionych im materiałów, wyjaśniać wątpliwości czy składać oświadczenia.
Ponad to w terminie 3 dni od daty zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania strony mogą składać wnioski o uzupełnienie śledztwa. Z czynności zaznajamiania sporządza się protokół.
Po upływie terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie postepowania, jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia śledztwa wydaje się postanowienie o jego zamknięciu i ogłasza się je lub o jego treści powiadamia podejrzanego podejrzanego jego obrońcę.
Czynności te wykonuje organ prowadzącym postępowanie, a więc w śledztwie najczęściej prokurator lub Policja, a także inne organy wskazane w art. 312 kpk.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz