Społeczeństwo konsumpcyjne - strona 7

Język religijny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1225

rekwizytami. Są próbą ewangelizowania tyle, że w sposób, który uwzględnia przyzwyczajenia społeczeństwa...

Gry decyzyjne

 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 5656

się zmieniła-> społeczeństwo konsumpcyjne (serial Sweet 60s: jedyny problem konsumpcja dóbr) Poziom konsumpcji...

Rodzaje Pedagogiki- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 9961

W 19-stronicowej pracy w formacie doc można zapoznać się z poszczególnymi rodzajami pedagogiki, na przykład: pedagogika pozytywistyczna, pedagogika kultury, waldorfska, pragmatyzmu, Petera Petersena, krytyczna, Janusza Korczaka, antyautorytarna, emancypacyjna, międzykulturowa, ekologiczna, negatywn...

Globalizacja - szerokie omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 707

Globalizacja Globalizacja. Pojęciem, za pomocą, którego próbowano opisać i wyjaśnić świat w ostat­nich latach dwudziestego wieku, jest globalizacja, nabierająca nowej mocy i tre­ści ze względu na nałożenie się w czasie kilku procesów. Chodzi między inny­mi o wzrost skali, mobilności oraz integracj...

Analiza strategiczna - ściąga

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 959

W.1. DZIEDZINY KLUCZOWE 1. Studia prospektywne kreowanie przyszłości firmy, miast (nie prognozowanie, nie ekstrapolacja); przedmiot s.p. - otoczenie. * scenariusze przyszłości - dot. otoczenia firmy, przy wielu scenariuszach- metascenariusz * wizje rozwoju (wizja zintegrowana) 2. Polityka strategic...

Globalizacja - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1057

Globalizacja Globalizacja. Pojęciem, za pomocą, którego próbowano opisać i wyjaśnić świat w ostat­nich latach dwudziestego wieku, jest globalizacja, nabierająca nowej mocy i tre­ści ze względu na nałożenie się w czasie kilku procesów. Chodzi między inny­mi o wzrost skali, mobilności oraz integra...

Socjologia wychowania - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Ewa Bielska
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 7315

pożądania. Cechy społeczeństwa konsumpcyjnego: 1) w kontekście podmiotowym: - dążenie ludzi do wykorzystania...

Polityka społeczna - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Dagmara Jachacz
 • Polityka społeczna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3738

. W encyklice tej dokonano krytyki społeczeństwa konsumpcyjnego jako modelu rozwoju, który pomija wartości...