Spadkodawca - strona 17

Prawo własności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Marta Soniewicka
 • Etyka prawnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1505

strategii burżuja. Prawo spadkowe teoria altruizmu krewniaczego dziedziczenie nieustawowe - spadkodawcy...

Stanowisko prawne spadkobiercy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1687

1) Treść oświadczenia  spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy z mocy prawa...

Prawo spadkowe 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1372

beztestamentowe polega na przekazaniu spadku ustawowo wskazanym osobom (dziedzicom cywilnym), jeśli spadkodawca...

Paremie - prawo spadkowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1876

) Viventis nulla hereditas. (żyjący nie może być spadkodawcą) Uti legassit, ita ius esto (XII Tablic...

Nabycie spadku.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1435

: początkowo po śmierci spadkodawcy od Lex Papia Poppaea - od otwarcia testamentu za Justyniana - ponownie...

Forma i treść testamentu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

od dziedziczenia tego spadkobiercy, który „spadkodawcę, jego dzieci, rodziców lub małżonka w złym zamiarze...

Prawo spadkowe - Hereditas Petitio

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2989

osoby przechodzą na dziedzica. Następuje objęcie całości praw i kontynuacja pozycji spadkodawcy...