Prawo spadkowe - Hereditas Petitio

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3675
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo spadkowe - Hereditas Petitio  - strona 1 Prawo spadkowe - Hereditas Petitio  - strona 2 Prawo spadkowe - Hereditas Petitio  - strona 3

Fragment notatki:

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron.
4.1. (4.1.1. , 4.1.2.1. , 4.1.2.2.) Gwarancje prawa spadkowego:
zapewnia ciągłość prawną
przeciwdziałanie samopomocy
następstwo mortis causa przekazanie dorobku osoby zmarłej
Hereditas Petitio - w prawie rzymskim skarga dla dziedziców prawa cywilnego przeciw dziedzicom testamentowym, oraz dla wszelkich dziedziców, których prawa do spadku są kwestionowane (Zarówno jest jedną z Actiones in rem jak i Actiones bonae fidei ). Wymagana była legitymacja czynna heres (dziedziców), czyli ich zdolność do wystąpienia ze skargą o wydobycie całego spadku na podstawie prawa cywilnego. Wskazuje zarówno osobę jak i majątek. Korzystne skutki odniesie uznany przez ius civile za dziedzica. Będzie on występował o całość spadku, na które składają się corpora hereditaria (części składowe spadku: ruchomości i nieruchomości). Może ich nie być, a spadek nadal będzie istniał przyjmując charakter wierzytelności i długów oraz innych uprawnień ( iura sepulchrorum - prawo do grobu, świadczenia wyzwoleńców - dziedzic staje się patronem). Dzięki hereditatis petitio dziedzic staje się prawnym kontynuatorem zmarłego ( succesio in locum et ius ). Przyznawane sukcesorowi uniwersalnemu.
Prawa i obowiązki niedziedziczne:
władza ojcowska manus (władza nad żoną) tutela (opieka nad częściowo lub całkowicie pozbawionymi zdolności prawnych) kuratela ususfructus (użytkowanie)
niektóre powództwa karne sponsio fideipromissio zobowiązania o charakterze ściśle osobistym
Sukcesja uniwersalna - dziedzic przejmuje wszystko, co może być przekazane. Wszystkie prawa biorące początek od jednej osoby przechodzą na dziedzica. Następuje objęcie całości praw i kontynuacja pozycji spadkodawcy, nawet bez świadomości ich istnienia. Za Gaiusem: nabycie rzeczy pod tytułem ogólnym. Digesta: spadek to sukcesja w całość prawa, jakie miał zmarły.
Legitymacja bierna: legis actio sacramento in rem [ Legis actio sacramento ( in rem oraz in personam ) - wykorzystywana była we wszystkich przypadkach, dla których ustawa nie przewidywała innego sposobu dochodzenia, a jako l. a. sacramento in rem była jedyną legis actio , służącą do ochrony praw o charakterze bezwzględnych; jej istotą było ustanowienie przez strony zakładu w postaci ofiary o określonej wartości ( sacramentum )] przysługiwało tylko przeciwko posiadaczowi spadku, który miał się za dziedzica ( pro possessore possessor )
hereditas damnosa - spadek szkodliwy, czyli taki, w którym spadkodawca zostawił same długi lub pasywa przewyższają aktywa


(…)

… senackiej lub konstytucji cesarskiej). Zapewniał również, że wprowadzony w majątek, nie będzie w nim naruszany do czasu, aż spadek zasiedzi. Wymagano posiadania przez rok (krótki okres miał na celu osiągnięcie pewności w prawie i szybkiego przejścia spadku). O pretorskie nabycie spadku należało się zwrócić. Bonorum possessio mogło być odebrane przez osobę posiadającą lepsze prawo do spadku.
Za Gaiusa…
… albo wydziedziczone, nie można ich było pominąć milczeniem
siu iuris - - nieograniczony w zdolnościach do czynności prawnych
Spadek jako res incorporales:
określony tak ze względu na mnogość praw, które się na niego składały
dopiero z czasem, kiedy dopuszczono usufructus (użytkowanie) i obligatio (zobowiązanie), zaczął mieć również charakter zobowiązaniowy
Interdykt Quorum Bonorum
Był to interdykt mający na celu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

zosaw napisał(a):

2019-08-09 15:33:51

Przy legis actio sacramento in rem - posiadacz uważający się za dziedzica = pro herede possessor, =/= pro possessore possessor = posiadacz uważający się za posiadacza