Spadkodawca - strona 15

Pojęcie spadku.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

majątków: spadkodawcy i spadkobiorcy. Spadkobierca stawał się kontynuatorem osobowości prawnej zmarłego...

Spadki IV

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

spadkodawcą jest każdy ze zdolnością prawną - czyli w Rzymie nie każdy, bo tylko niektórzy ją mają; ex...

Wykład 5

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Dziedziczenie - jest to przejście praw i obowiązków zmarłego (spadkodawcy) na inne podmioty prawa (spadkobiercy...

Dziedziczenie spadku - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 833

majątków: spadkodawcy i spadkobiorcy. Spadkobierca stawał się kontynuatorem osobowości prawnej zmarłego...

Podatek spadkowy - definicja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

majątkowych ze spadku. Ponadto zapłata długu przez dłużnika spadkodawcy do rąk spadkobierców...

Transmisja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po pierwszym spadkodawcy, ma pełną dowolność. Może zatem jeden i drugi...