Spór zbiorowy - strona 7

Prawo pracy2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, konwencje i prawo...

Prawo pracy - pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Teresa Liszcz
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 7280

Z lewego boku każdego pytania jest informacja, gdzie można odnaleźć odpowiedz - należy szukać w ksiażce pani prof. dr hab. Teresy Liszcz - Prawo pracy. W notatce porusza między innymi kwestie takie jak: ogólna charakterystyka prawa pracy, źródła prawa pracy, zasady prawa pracy, pojęcie i rodzaje st...

System praw i wolności w Konstytucji z 1997

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 560

) i związane z tym uprawnienia związków do zawierania zbiorowych układów pracy, prowadzenia sporów zbiorowych...

Prawo pracy - całość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

sporów zbiorowych z 91 r. BRANŻOWE Obejmuje pracowników określonej kategorii. Może dotyczyć sfery...

Prawo pracy - zarys i charakterystyka

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dariusz Makowski
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2324

zasady rozwiązywania sporów zbiorowych (ustawa o związkach zawodowych, o organizacjach pracodawców...