Spójnik - strona 3

Klasyczny Rachunek Zdań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

reprezentujące zdania); (b) libczę spójników; (c) nawiasy (pełnią one role znaków interpunkcyjnych zapewniając...

Zdania proste i złożone

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

prostych spójnikiem „i”. W logice zamiast „i” używamy często znaku „”, który czytamy jako „i”. Koniunkcję...

Klasyczny rachunek zadań - Formuły

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

,... (zmienne zdaniowe) ~, /\, \/, →, (spójniki) ), ( (nawiasy) Def. 2 (Wyrażenie). Wyrażeniem języka KRZ...

Język prawa - Przepis prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2380

systemu. spójniki - znaczną zwięzłość uzyskuje się dzięki używaniu spójników, zwłaszcza...

Nazwa - podział i cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

i kontrakd... Spójniki służą do budowy zdań złożonych. SPÓJNIKI Esktencjonalne Intensjonalne...

Prawa logiczne-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Logika prawnicza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1813

spójników logicznych: (p→q) ↔ (∼p∨q) (p∧q) ↔ ∼(p→∼q) (p∨q) ↔ (∼p→q) (p↔q) ↔ [(p→q) ∧ (q→p)] (p→q) ↔ ∼(p∧∼q...

Presupozycja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1015

się, że wybrano go na króla Polski (warunek sensowności: Jan Kazimierz został wybrany na króla Polski) - spójniki...