Spółka giełdowa - strona 20

Jednostkowe sprawozdania finansowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Danuta Krzywda
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3220
Wyświetleń: 6517

. zł. W 2010 r. spółka kupiła również akcje spółki giełdowej ALFA za 300 tys. zł. Akcje te zaklasyfikowała...

Polityka społeczna wykłady

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Grażyna Holik
  • Polityka społeczna
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 3248

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU : podstawowe pojęcia z polityki społecznej; doktryny i modele polityki społecznej; system zabezpieczenia społecznego; przyczyny kryzysu i kierunki reformy ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia; zadania pomocy społecznej; polityka społeczna wobec niepełnospra...

Bankowość-sytuacja finansowa banków

  • Bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1554

SYTUACJA FINANSOWA BANKÓW W 1999 R.1. Zakres analizy i uwagi metodologiczneOpracowanie stanowi syntezę analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej banków w 1999 r. Przedstawiono w nim strukturę własnościową banków, w tym udział kapitału zagranicznego w systemie bankowym[1] oraz krótką informację o syt...

Zarządzanie finansami

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1687

te można znaleźć w sprawozdaniach finansowych spółki. Dla spółki giełdowej cena akcji zostaje pomniejszona...

Rynki finansowe

Pobrań: 63
Wyświetleń: 2254

do elitarnego grona emitentów giełd i może oficjalnie używać sformułowania spółka giełdowa, akcyjna, publiczna...