Spółgłoska - strona 6

Językoznawstwo współczesne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Beata Afeltowicz
 • Językoznawstwo współczesne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4788

artykulacji. Upodobnienia pod względem miejsca artykulacji: - przed spółgłoską dziąsłową - spółgłoski...

Propedeutyka gramatyki

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4900

klasyfikacja Samogłoski i spółgłoski ↓ Inne podziały: s. wąskie (i, y, u) - s. szerokie (a); s. zaokrąglone...

Średnie dzieciństwo – wiek przejściowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Stanisławiak
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

i bezdźwięczne, wyróżnia spółgłoski w nagłosie; wyróżnia głoski w wygłosie (pozycja końcowa wyrazu), dokonuje...

Czym mówimy? - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mirosław Oczkoś
 • Emisja głosu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1274

, powodują często nosowe brzmienie samogłosek i spółgłosek ustnych. Krtań - pozwala na przepływ powietrza...

"Bogurodzica" - geneza i teologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1407

, kiedy to w pisowni zaczęto oznaczać systemowo zmiękczenia spółgłosek. Inne zachowane zapisy Bogurodzicy są późniejsze...

Historia książki - wykład 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

ideogramy były znakami fonetycznymi. Stosowane były dla spółgłosek. Ponieważ w tym piśmie nie stosowano...

Pismo klinowe - Język sumeryjski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka śródziemnomorska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1330

, i, u, dwóch półsamogłosek: w oraz j. Spółgłoski, z których korzystali to: b, d, g, k, l, m, n, p, r, s, t...

Język angielski - czasy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Język angielski
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1148

he,she,it – s po spółgłoskach syczących (-s,-ss,-sh,-ch,-x,-z), a także po – o dodajemy końcówkę – es...

WsJz. 27.10.09

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

się we wszystkich znanych językach. Tzw. dyskusyjna lista uniwersaliów: 1) istnieją spółgłoski i samogłoski, 2) z głosek...