Pismo klinowe - Język sumeryjski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pismo klinowe - Język sumeryjski - strona 1 Pismo klinowe - Język sumeryjski - strona 2 Pismo klinowe - Język sumeryjski - strona 3

Fragment notatki:

    PISMO KLINOWE -używane przez ok.3000 lat -zapisano nim co najmniej 15 języków,  takich jak: j.sumeryjski, j.akadyjski,  j.eblaicki, j.elamicki, j.hetycki, j.hurycki,  j.urartejski, j.ugarycki, j.staroperski -używano go na obszarze Anatolii,  Syrii, Iranu i Mezopotamii     GDZIE WYNALEZIONO PISMO KLINOWE? • Wynalazku dokonał  Sumer mieszkający w Uruk  ok. 3200 r. p.n.e.     (amerykański sumerolog Marvin A. Powell) • Był to długi proces dokonujący się na rozległym  obszarze, który został wymuszony przez zmiany  społeczno-ekonomiczne i poznawcze.    (francusko-amerykańska badaczka Denise  Schmandt-Bessrat) • Zastane elementy rozwojowe metod zapisu  genialna jednostka uformowała w nowy system.  (asyriolog i historyk pisma Ignatz J. Gelb)     WYNALEZIENIE PISMA • CEL: zapisanie działalności gospodarczej  (nastąpił wzrost scentralizowania  gospodarki oraz jej intensywny rozwój,  więc zapamiętanie przez urzędników  wszystkich przychodów i rozchodów dóbr  stało się nie możliwe)      PIKTOGRAMY • Jest to obrazkowa forma pisma nazywana  logogramami (znak-słowo) lub ideogramami (znak- pojęcie). • Za pomocą piktogramów wyrażali zwięzłe zapiski  gospodarcze (pokwitowania, faktury dostaw,  inwentarze) i administracyjne oraz tworzyli  zestawienia słownikowe. • Narzędziem do pisania był zaostrzony patyk lub  trzcina. • Materiałem, po którym pisano, stała się wilgotna  glina uformowana na płasko, następnie z naniesioną  już na nią inskrypcją była suszona na słońcu.     • Sumerolodzy ułożyli listę prawie 800  zarejestrowanych dotąd znaków pisma, a szacują  ich ogólną liczbę na ok. 1200. • Najczęściej tabliczki miały lekko wydłużony  kształt. • Znaki umieszczano w obrębie kwadratów lub  prostokątów w nieuporządkowany sposób.  • Prostokąty czy kwadraty były ułożone w rzędy. • Czytano od prawej do lewej.     PISMO KLINOWE • Piktogramy zaczęły się przekształcać z  obrazkowego pisma w coraz bardziej klinowe,  ponieważ pozwalało to na szybszy zapis informacji  i prowadziło do zestandaryzowania znaków. • Na wczesnych tabliczkach znajduje się mieszanina  znaków narysowanych, jak też napisanych klinami. • Narzędziem stał się rylec (drewniany lub  trzcionowy) o trójkątnym przekroju przykładany  do gliny pod kątem. Zostawiał on szersze ślady w  kształcie klinów.     • Na początki pismo pozostawało nadal wyrazowe  (jeden znak lub ich grupa była przypisywana dla  danego określenia lub pojęcia). • W pierwszej połowie III tysiąclecia p.n.e. 

(…)

…. Następuje upadek tej dynastii,
znika państwo akadyjskie, a język sumeryjski
ponownie staje się językiem administracyjnym.
• Za panowania III dynastii z Ur (Ur III) następuje
ogromny wzrost królewskiej biurokracji, co
przekłada się na gigantyczne ilości tekstów
administracyjnych. W 2004 r. p.n.e. Ur upada.
• W XVIII w. język sumeryjski całkowicie zanika, a
na jego miejsce wkracza język akadyjski.
• Od końca…
… tysiącleciu p.n.e. Pismo klinowe przyjęło
kilkanaście kolejnych ludów, np.: Huryci (pn.
Mezopotamia) czy Hetyci (Anatolia).
• W drugiej połowie II tysiąclecia p.n.e. na całym
Bliskim Wschodzie język akadyjski służył jako
język komunikacji i dyplomacji. Królowie i
faraonowie prowadzili w tym języku zagraniczną
korespondencję. Potwierdza to m.in. archiwum
odkryte w Tell el-Amarna (Egipt) datowane na
XIV…
….
• We wczesnym okresie stosowany był system dziesiętny
połączony z sześćdziesiętnym.
• Późniejszy system babiloński (2000 r. p.n.e.-75 r. n.e.)
stosuje uproszczoną notację wartości miejsca.
• Niewielka grupa znaków była też używana do
zapisu ułamków zwykłych.
• W codziennych operacjach gospodarczych liczby i
ułamki były zapisywane słownie.
• Liczby służyły do kryptografii. Za ich pomocą
zapisywano imiona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz