Solidarność organiczna - strona 4

Rozwój socjologii jako nauki.

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab Wojciech Żukowski
 • Socjologia
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3654

, zmienna zależna, zmienna niezależna, solidarność mechaniczna, solidarność organiczna, obserwacja...

Socjologia - test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Maja Libera
 • Socjologia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4431

, wypływają w morze, łowią ryby, określamy-za Durkheimem-jako: solidarność organiczną podział pracy...

Rozwój socjologii - historia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

i współzależności, Durkheim nazwał solidarnością organiczną. Dyrkheim przyczynił się także do rozwoju metodologii...

Wykład - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

części. Jednostki wzajemnie siebie potrzebują i solidarnie współdziałają - solidarność organiczna. Robert...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

] Solidarność mechaniczna vs. Solidarność organiczna Duguit, Scelle: solidarność przez podobieństwo...

Socjologia - historia i przedstawiciele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 315
Wyświetleń: 819

) 3. EMIL DURKHEIN - społeczeństwo organiczne (solidarność organiczna, społeczeństwo tradycyjne...

Historia socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1225

rzeczywistości. Durkheim widział w kapitalizmie zapowiedź wyższej formy stosunków społecznych (solidarność...