Skarpa - strona 31

Monitoring wd

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Krzemińska
 • Hydrologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1526

na skarpach Łaty cyfrowe - stosowane na wodach niezamarzających. Zasada działania łat cyfrowych oparta...

Fragmenty ustawy o prawie budowlanym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

(eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu; 14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych; 15...

Korzystanie z rzeczy publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

drogowe; 7) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi; 8) zaorywania...

Maszyny górnicze - pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny górnicze
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1967

plantowanie spągów płaszczenie skarp 6.Cechą wyróżniająca koparkę kompaktową z pośród koparek kołowych...

Wykład - Pomnik przyrody

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze...

Materiały drogowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Utrzymanie dróg
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1183

, geokratami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Stosowane są do zabezpieczenia brzegów rzek...

Formy debaty społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marta Smagacz-Poziemska
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1540

w kierunku południowym. Stworzona zostaje delikatna skarpa, lekkie wzniesienie przed historyczną już Skarpą...