Skala porządkowa - strona 11

Psychologia pracy - Menedżer

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. Jan Wołoszyn
 • Psychologia pracy
Pobrań: 427
Wyświetleń: 5418

skal pomiaru: # skala nominalna # skala porządkowa-nie mierzą wielkości prawdziwych # skala interwałowa...

Podstawy statystyki

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jan Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 4284

. Przedziałowa (interwałowa) - oprócz właściwości skali porządkowej umożliwia określenie odległości (dystansu...

Badania marketingowe - zakres, typy badań

 • Badania marketingowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3549

Jest to bardzo obszerna praca, składa się z 79 stron w formacie doc. W notatce znajdują się również schematy porządkujące treść merytoryczną pracy. W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: zakres i podstawy teoretyczno-mechaniczne badań, funkcje i struktura systemu informa...

Zarządzanie jakością

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Iwasiewisz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 665
Wyświetleń: 5950

) jest pomiarem na skali porządkowej. Ma to ten skutek, że merytoryczną interpretację ma jedynie znak różnicy E[L...

Logika dla prawników - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 2898

”) Skala porządkowa - polega na przypisaniu elementom zbiorowości określonych rang ze wzgl. na posiadaną...

Wyklad - podstawy marketingu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Robert Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2394

? a. jestem bardzo zainteresowany jednobiegunowa b. ani tak, ani nie c. nie jestem w ogóle zainteresowany Skala porządkowa...

Psychometria

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3654

dla sędziów o większej liczbie, to stosujemy w-Kendala (skale porządkowe). Prof. Aranowska twierdzi, że skoro...

MiTBS

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2254

METODY i TECHNIKI BADAWCZE w SOCJOLOGII spis treści: Metodologiczna specyfika nauk str. od 1 do 8 Metoda badawcza, procedura badawcza, technika badawczastr. od 8 do 9 Elementy języka naukowego – zmienne w badaniach str. od 9 do 11 socjologicznych Elementy/etapy PROCESU BADAWCZEGO str. od 12 ...