Skażenie chemiczne

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska (skażenia chemiczne, promieniotwórcze, biologiczne...

Struktura Obronna Sił Zbrojnych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1519

na: Współudziale w monitorowaniu zagrożeń Ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia Likwidowanie skażeń...

Roslinnosc wydmowa - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr Afranowicz
 • Roślinność regionalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1631

niszczenie siedliska *pośrednia- zmiana stosunków hydrologicznych, eutrofizacja, skażenia chemiczne...

Wykład - hydrosfera

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Joanna Komorek
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

naturalnych. Jeśli substancje te są rozpuszczalne w wodzie mamy do czynienia ze skażeniem chemicznym...

Podstawy środowiska

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Joanna Komorek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1869

- skażenie chemiczne. W przypadku zmienionej temperatury wody mówimy o skażeniu termicznym. Obecność w wodzie...

Mleko i jego przetwory

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1932

mikrobiologiczne powstałe podczas udoju, transportu, z powodu chorób bydła oraz może zawierać skażenia chemiczne...

Geomorfologia - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1197

substancjami chemicznymi, skażenia chemiczne i biologiczne w wyniku katastrof obiektów hydrotechnicznych...