Sieroctwo - strona 3

Pomoc i opieka społeczna

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Halina Rotkiewicz
  • Pedagogika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1092

zjawisk- sieroctwo, przyczyny powodzeń i niepowodzeń w szkole, potrzeby kulturalne w środowisku lokalnym...

14. Pojęcie pomocy społecznej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
  • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

- wyliczenie ma charakter przykładowy (art. 7): ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność...

Prawna regulacja pomocy społecznej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

z powodu : ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności...