Sielanka - strona 9

"Lalka" - streszczenie utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1253

, to dla niego niekończąca się sielanka. Po wyjeździe Izabeli, Wokulski też szybko opuszcza Zasławek, wcześniej dbając...

Podział i opis epok

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1617

". Teokryt- twórca sielanek.. Safona- najwybitniejsza poetka. Kallimach- mistrz drobnych form poetyckich...

Horacy

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2114

ma wiele wspólnego z eklogą (sielanką, bukoliką) IV Wergiliusza ; opis złotego wieku u Wergiliusza analogiczny...

Ujejski - Wybór poezji i prozy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1379

ziemiańskiej sielanki. Syna nazwał Kordian. Jeremi wśród przedburzowców. Ostatnie pokolenie romantyków wzywało...

Zagadnienia ze średniowiecza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 728

były: oda, satyra, bajka, sielanka, anakreontyk, komedia, powieść, poemat opisowy, poemat heroikomiczny...

Kultura oświecenia - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

koniec hedonistycznej, arystokratyczno-mieszczańskiej, oświeceniowej sielanki. Głos zaczynali zabierać...

Kamil andrzejczak -reklama w kulturze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

.: sielanki czy poetykę komiksu. Niemniej jednak zawsze mamy do czynienia z wykorzystaniem pewnych klisz...