Siły wytwórcze - strona 13

HMS

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1960

ogólną i abstrakcyjną, pokazuje dynamikę przemian w społeczeństwie. Sposób produkcji Siły wytwórcze...

Wytyczne dla autorów prac programowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

, walki klasowej, rozwoju sił wytwórczych, uspołecznienia gospodarki. Szczególny nacisk położono na rolę...

Ewolucja historyczna prawicy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

technice i sile wytwórczej – zdolnego zapewnić ludziom powszechny dobrobyt bez przymusu pracy...

Sens ideowy pojęcia komunizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

materialno-gospodarcza (‘stosunki produkcji’ i odpowiadające im ‘siły wytwórcze’). Siła duchowa (religia...

Socjologia zmiany - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2079

między ludźmi a otoczeniem przyrodniczym 2) Rozwój sił wytwórczych, wynalazki, innowacje - niezmienione stosunki...

Teorie rozwoju społecznego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 11830

. Taki rozwój jest zarazem postępem a powodowany jest wzrostem sił wytwórczych które z kolei są źródłem i siłą...