Siła jonowa - strona 2

note /search

Bufory

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1988

w stężeniach równowagowych dla danej siły jonowej I w danej temperaturze. Siłę jonową definiujemy następującym...

Roztwory buforowe-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2513

. We wszystkich przypadkach naleŜy obliczyć końcowe stęŜenia składników roztworów i policzyć siłę jonową roztworów...

Potencjometria - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2919

. Dlaczego i w jaki sposób utrzymujemy siłę jonową roztworu na wysokim poziomie? 3. Narysować krzywą kalibracji dla anionu Cl...

Hydrożele

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 3409

pH lub dużej sile jonowej roztworu. Skutkuje to słabszym solwatowaniem łańcuchów polimerowych...

Potencjometria - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1981

. Dlaczego i w jaki sposób utrzymujemy siłę jonową roztworu na wysokim poziomie? 3. Narysować krzywą kalibracji dla anionu Cl...

Enzymy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia mikrobiologiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1211

➢ Przemywanie i eluowanie przy określonym pH i sile jonowej eluenta. Szczegołowe warunki zależne od szczepu...