Sekretarz królewski - strona 3

Historia mediów i dziennikarstwa- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1092

nadwornego marszał¬ka Ł. Opalińskiego i redagowane przez H. Pinocciego, sekretarza królewskiego. Drukowano...

Artykuły Henrykowskie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1981

Patriotycznego; wielu autorów: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, sekretarz królewski...

Francja - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1386

kanclerza, więc stawał się tytularny. SEKRETARZE KRÓLEWSCY (4) -wywodzą się od notariuszy królewskich...

Poeci polskiego baroku

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1722

i wychowywał się u wuja, Samuela Łaskiego, sekretarza królewskiego. Uczęszczał do szkoły jezuickiej w Braniewie...

Historia Instytucji Politycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ireneusz Ciosek
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 714
Wyświetleń: 5047

sekretarz królewski, redaktor wszystkich podpisanych przez króla pism i kapitularzy oraz ich ekspedycja...

Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Małgorzata Łuszczyńska
 • Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej
Pobrań: 2380
Wyświetleń: 7308

Ramy czasowe: VI-V wiek p.n.e. Nie byli wyznawcami jednego systemu, to wędrowni i bardzo wszechstronni nauczyciele, nie byli filozofami z zawodu. Uczuli oratorstwa, gramatyki, retoryki, matematyki, astronomii, poezji, historii, nauki o państwie i prawie. Pobierali wynagrodzenie za nauczanie. ...

Francja-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Sczaniecki
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1015

- z reguły osoba duchowna, znająca sztukę pisania. Pierwszy sekretarz królewski, redaktor...

Opracowanie pytań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 3129

się z sekretarzy królewskich przekształcili się w ministrów łączących uprawnienia w zakresie władzy wewnętrznej...

Ustrój RP Szlacheckiej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sławomir Maszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 238
Wyświetleń: 749

SŁAWOMIR MASZEWSKI USTRÓJ RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ OBYWATELE W połowie XVI wieku szlachta stanowiła ok. 500 tys. osób, czyli 8% społeczeństwa. Potem średnia wzrosła do ok. 10%. Ludność Rzeczypospolitej wzrosła wówczas do ok. 8 mln. Liczebność szlachty na tle innych krajów Europy wskazuje pon...

Opracowanie postaci

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 994

, zwany Kallimachem, emigrant włoski, pełniący na dworze polskim funkcję sekretarza królewskiego. W swych...