Schemat wnioskowania - strona 6

Logika - wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bartosz Hordecki
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

implikacji drugiego członu koniunkcji prawdziwej. Z praw tworzy się reguły. Schemat wnioskowania...

Ogólne pojęcia i zagadnienia z logiki.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Lech Morawski
 • Logika prawnicza
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1596

taki schemat wnioskowania, który przyjmuje wartość prawdy dla wszelkich możliwych podstawień za zmienne...

Styl retoryczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3101

wnioskowania. Wnioskowanie dedukcyjne, zwykle oparte na entymemacie, czyli wnioskowaniu ze zdania...

Retoryka i erystyka dziennikarska

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Maciej Kawka
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 2023
Wyświetleń: 3766

, to prawdopodobnie jest winny. Sylogizm - podstawowy element argumentacji logicznej, jest to schemat wnioskowania...

Logika - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1862

Wstęp (str. 9-11) Logika - nauka poprawnego wyrażania myśli. Logika uczy odpowiedzialności za to, co się mówi. Podział: 1. Semiotyka - ogólna nauka o znakach (szczególnie znakach słownych): semantyka (zajmuje się stosunkami zachodzącymi między znakami językowymi a tym, do czego znaki te się odnosz...

Stylistyka - wykłady I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz
 • Stylistyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1386

Stylistyka prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz rok akademicki 2012/2013 I semestr 16 października Zakres wykładów: Operacja wypowiedziotwórcza. Ujęcie globalne i sukcesywne. Analiza toku wypowiedzenia według ciągów myślowych i według następczości linearnej System języka. Opozycje langue/parol...

Matematyka dla ekonomistów - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3507

od wartości zmiennych zdaniowych w nich występujących prawa de Morgana dla zdań : Jeżeli schemat wnioskowania...

Egzamin inżynierski - pytania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 1974
Wyświetleń: 2653

wcześniej zbioru przesłanek 9. Poniższy schemat wnioskowania (modus ponens): : p→q: p : więc q...