Samorządowe kolegium odwoławcze - strona 34

Prawo-wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2835

instancji organ administracyjny (SKO, organ wyższego stopnia) SKO- Samorządowe Kolegium Odwoławcze Skarga...

Podstawy Prawa wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Monika Szaraniec
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3423

instancji organ administracyjny (SKO, organ wyższego stopnia) SKO- Samorządowe Kolegium Odwoławcze Skarga...

Systemy podatkowe - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

MINISTER FINANSÓW SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE IZBY SKARBOWE urzędy skarbowe wójt, starosta marszałek...

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Zasada ugodowego załatwiani...

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2625

doc. Temat notatki to postępowanie administracyjne i  egzekucyjne. Plik opisuje m.in. następujące kwestie: postępowanie administracyjne, pojęcie postępowania administracyjnego, zakres obowiązywania kpa w postępowaniu jurysdykcyjnym, zakres stosowania przepisów kpa w sprawach wydawania zaświadczeń, z...