Systemy podatkowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy podatkowe - wykład - strona 1 Systemy podatkowe - wykład - strona 2 Systemy podatkowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEMY PODATKOWE materiały pomocnicze
Pojecie systemu podatkowego. Rodzaje systemów podatkowych i ich budowa.
Czynniki kształtujące system podatkowy
Źródło: Dolata S., Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Uniwersytet Opolski, Opole 1999.
KLASYCZNE ZASADY PODATKOWE
Źródło: Dolata S., Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Uniwesytet Opolski, Opole 1999.
SYTEMATYKA PODATKÓW
Źródło: Opracowanie własne.
ZASADY PODATKOWE F.NEUMARKA
myśl podatkowa jak współtwórca systemu podatkowego


(…)

… za niewykorzystany urlop
b) przychody ze sprzedaży nieruchomości
c) przychody ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania d) przychody z dyskonta weksli
10. Koszty uzyskania przychodu co do zasady potrąca się :
a) w roku zarachowania
b) w roku którego dotyczą c) w roku poniesienia d) żadna z powyższych nie jest właściwa 11. Wysokość podatku na karcie podatkowej zależy przede wszystkim od:
a) wysokości faktycznych…
… wynagrodzeń zatrudnianych pracowników
b) ewidencjonować poniesione wydatki w formie ewidencji zakupu
c) płacić zaliczki na podatek dochodowy z tytułu opodatkowania kartą
d) prowadzić ewidencje przebiegu pojazdu
15. Podatek w formie karty podatkowej ustala się w drodze wydania przez urząd skarbowy :
a) decyzji deklaratoryjnej
b) decyzji ustalającej
c) decyzji określającej
d) żadna odpowiedź nie jest właściwa…
… zaniechanie poboru
c) dany podmiot lub przedmiot nie podlega danemu podatkowi ponieważ ustawodawca stosuje zaniechanie ustalania
d) nie pobiera się podatku z przyczyn ekonomicznych lub społecznych od określonych podmiotów lub przedmiotów opodatkowania
4. Podatkiem zasilającym budżet państwa nie jest
a) podatek dochodowy od osób fizycznych
b) podatek od gier
c) podatek akcyzowy
d) karta podatkowa 5. Przedmiot…
… jest
a) podatek dochodowy od osób fizycznych
b) podatek od nieruchomości
c) podatek rolny
d) karta podatkowa 5. Podstawa opodatkowania to:
a) zjawisko, stan faktyczny lub prawny z którego zaistnieniem prawo łączy obowiązek zapłaty podatku
b) stosunek kwoty podatku do podstawy opodatkowania
c) ujęty ilościowo lub wartościowo przedmiot opodatkowania
d) żadna odpowiedź nie jest właściwa
6. Przepisów ustawy…
… przychodów w części przeznaczonej na cele statutowe,
dochody towarzystw budownictwa społecznego uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z innych źródeł przychodów przeznaczone na utrzymanie zasobu mieszkaniowego i budowę mieszkań na wynajem,
dochody Krajowego Związku Kas Chorych i Kas Chorych w części przeznaczonej na cele statutowe,
dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji…
…- koszty = dochód - odliczenia = podstawa opodatkowania x stawka zryczałtowana
d) dochód - odliczenia = podstawa opodatkowania x stawka stała
3. Limit ulgi podatkowej na odpłatne dokształcanie w roku podatkowym wynosi: a) 436,2 zł od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych
b) 19% dochodu przed opodatkowaniem
c) 20% podatku należnego przed odliczeniami
d) 19% trzykrotności najniższego wynagrodzenia…
…%
Podatek do wpłacenia do urzędu w kolejnych fazach wyniesie:
a) I nie wystąpi, II 88 III 70
b) I 22 , II 66 III 70
c) I nie wystąpi, II 88 III minus 18
d) I 0 , II 88 III 70
cena dla konsumenta wyniesie
a) 1070
b) 1018
c) 1158
13. W przypadku gdy podstawę opodatkowania stanowi obrót brutto podatek należny wylicza się przy zastosowaniu stawek :
a) 18,03 % i 6,54 % b) 17% c) 22% i 7% d) 0%
14. Podatnikiem…
… tych dochodów bez dokupowania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
dla zarządców przedsiębiorstw państwowych- wynagrodzenie z tytułu realizacji umów o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa,
u ubezpieczycieli- kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami,
w bankach- kwota…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz