Samorządowe kolegium odwoławcze - strona 3

Kompetencja ogólna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

rodzaju (np. zarząd gminy, powiatu, województwa, samorządowe kolegia odwoławcze, okręgowe rady adwokackie...

stara a nowa ustawa o wojewodzie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

oraz w kierunku wyspecjalizowanych organów, w tym samorządowych kolegiów odwoławczych ...

Organy podatkowe

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1001

skarbowej oraz dyrektor izby celnej mogą być organami pierwszej instancji), samorządowe kolegium odwoławcze...

Kazusy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

orzekł o uchyleniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 20.09.99 r. i poprzedzającej...

Tryb stwierdzania nieważności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

lub samorządowe kolegium odwoławcze - ten organ. § 2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...