Postępowanie administracyjne - Odpowiedzi do kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - Odpowiedzi do kolokwium - strona 1 Postępowanie administracyjne - Odpowiedzi do kolokwium - strona 2

Fragment notatki:

Grupy poniedziałkowe:
Zad. 1
Panu Anatolowi G. przysługują:
- skarga do WSA,
- wniosek o wznowienie postępowanie na podst.
Art. 145 § 1 pkt 3.
Zad. 2
Panu Z po powrocie do kraju przysługuje złożenie
odwołania, gdyż od dnia uznania decyzji za
doręczoną do momentu powrotu pana Z do kraju
nie upłynął jeszcze termin na jego wniesienie.
Zad. 1
1) Pan B po wyjściu ze szpitala może złożyć prośbę
o przywrócenie terminu na złożenie odwołania i
złożyć ją wraz z odwołaniem do właściwego
Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
2) Pan C po powrocie do kraju może złożyć
wniosek o wznowienie postępowania na podst. art.
145 § 1 pkt 4 do dnia 14.12.2008 r.
Zad. 2
Organ II instancji rozpatrujący odwołanie
Stowarzyszenie Jubilerów powinien w sytuacji,
gdy:
uzna decyzję organu I instancji za prawidłową
umorzyć postępowanie odwoławcze,
uzna decyzję organu I instancji za nieprawidłową
uchylić tę nieprawidłową decyzję organu I instancji
i umorzyć postępowanie przed organem I instancji.
Grupa wtorek 8.30
Zad. 1
P. Wielkopolski może w zaistniałej sytuacji złożyć
prośbę o przywrócenie terminu na wniesienie
odwołanie wraz z tym odwołaniem, ze względu
błędne pouczenie zawarte w decyzji MWKZ co do
środków odwołania.
Zad. 2
1) Wojewoda Mazowiecki wydał nieprawidłową
decyzję, gdyż istnieli spadkobiercy pani A, a zatem
postępowanie nie było bezprzedmiotowe.
2) Wojewoda winien:
a) wezwać na podstawie art. 30 § 4 kpa męża pani
A, który złożył informację o jej śmierci do udziału
w postępowaniu oraz wskazania ewentualnych
pozostałych spadkobierców pani A i wykazania ich
prawa za pomocą stosownego postanowienia o
stwierdzeniu nabycia spadku lub
b) zawiesić postępowanie na podst. art. 97 § 1 pkt 1
kpa zawiesić postępowanie do czasu wykazania
przez spadkobierców pani A ich praw spadkowych
za pomocą stosownego postanowienia o
stwierdzeniu nabycia spadku.
Zad. 1
1) Postanowienie Wojewody Mazowieckiego było
nieprawidłowe, gdyż panowie X i Y zostali błędnie
pouczeni i zastosowali się do tego pouczenia a
błędne pouczenie nie może szkodzić stronie
stosownie do art. 112 kpa.
2) Panu X i Y przysługuje skarga do WSA, gdyż
postanowienie Wojewody Mazowieckiego jest
ostateczne z mocy prawa (art. 134 kpa).
3) Pan Z po powrocie do kraju może złożyć
wniosek o wznowienie postępowania na podst. art.
145 § 1 pkt 4 do dnia 3.07.08 r.
Zad. 2
1) Decyzja Burmistrza Dzielnicy W-wa Włochy nie
jest prawidłowa, gdyż nie zostały spełnione
wszystkie warunku art. 132 kpa, bo decyzja nie jest
zgodna z wolą stron, bo opłata nie została ustalona
w wys. 2100,- zł lecz 3500,- zł.
2) Pan A po otrzymaniu kolejnej decyzji w/w
Burmistrza może złożyć odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wwie
Grupa wtorek 10.15
Zad. 1
Pan A w dniu 24.05.08 r. może wnieść skargę do
WSA a w dniu 31.10.08 r. może wnieść wniosek o
wznowienie postępowania na podst. art. 145 § 1 pkt
5 kpa.
Zad. 2
Pan A po powrocie do kraju może złożyć prośbę o
przywrócenie terminu na wniesienie odwołania
załączając do niej to odwołanie, gdyż decyzja ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz