Rozstrzygnięcie organu odwoławczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozstrzygnięcie organu odwoławczego - strona 1

Fragment notatki:

Rozstrzygnięcie organu odwoławczego (art. 138 Kpa) Dwie kategorie decyzji:
merytoryczne (rozstrzygają co do istoty) art. 138 § 1 pkt. 1 Kpa - decyzja organu II. instancji o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji organu I. instancji.
art. 138 § 1 pkt. 1 Kpa - utrzymanie w mocy - organ odwoławczy po uzupełnieniu postępowania odwoławczego stwierdza, że nie ma powodów, żeby zmieniać decyzję organu I. instancji (ma to znaczenie, gdy chodzi tylko o zatwierdzenie). art. 138 § 1 pkt. 2 Kpa - decyzja organu odwoławczego, w której uchyla decyzję organu I. instancji całościowo lub w części. Nie może wydać decyzji mniej korzystnej dla odwołującego się (art. 139 Kpa). In principio decyzja organu I. instancji powinna być zmieniona. Z treścią tego artykułu wiąże się kierunek orzekania. Skoro art. 139 Kpa określa zakaz zmiany na niekorzyść, to zasadniczo: art. 138 § 1 pkt. 2 Kpa organ powinien orzekać tylko na korzyść strony.
merytoryczne (rozstrzygają sprawy pod względem procesowym).
Decyzja polegająca na uchyleniu z ponownym orzekaniem, to decyzja o charakterze reformatoryjno-merytorycznym. Rozstrzygnięcia wyjątkowe (gdy zachodzą ściśle określone przesłanki)
art. 138 § 1 pkt. 2 Kpa - in fine (przy końcu) - organ odwoławczy uchyla decyzję organu I. instancji w całości i umarza postępowanie w I. instancji.
Takie rozstrzygnięcia, gdy uchylono lub zmieniono podstawę prawną, która była podstawą tego rozstrzygnięcia.
art. 138 § 1 pkt. 3 Kpa - (rozstrzygnięcie niemerytoryczne) organ odwoławczy umarza postępowanie, czyli postępowanie w II. instancji.
np. w sytuacji art. 137 Kpa - strona cofa odwołanie, strona umarła w czasie postępowania.
art. 138 § 2 Kpa - organ II. uchyla decyzję organu I. instancji w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozstrzygnięcia organowi I. instancji.
Podstawą takiego rozstrzygnięcia jest art. 138 § 2 Kpa (gdy w I. instancji brak było postępowania dowodowego, bądź było przeprowadzone w nieznacznej części)
- decyzja kasacyjna złożona (kasatoryjna).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz