Samogłoska

note /search

ćwiczenia - samogłoski nosowe

  • Uniwersytet Łódzki
  • Kultura żywego słowa z elementami ortofonii polskiej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2142

Samogłoski nosowe Ą i Ę w śródgłosie: przed półotwartymi l, ł, li utrata nosowości wziął, wzięła...

ćwiczenia wymowy - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Kultura żywego słowa z elementami ortofonii polskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

Ćwiczenia z kultury żywego słowa Samogłoski wymawiamy jak najdłużej (ale nie przeciążamy aparatu...

Alfabet i wymowa

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Łacina
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1162

i krótkich samogłosek (długie - z kreską nad, krótkie, z ptaszkiem nad). Samogłoska jest długa lub krótka...

Metateza

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Gramatyka historyczna
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1435

-, ălT- → 1. na zachodzie i wschodzie: a. brak wydłużenia samogłoski pod intonacją cirkumfleksową roT...