Sądownictwo wojskowe

Ustrój i organizacja sądów wojskowych.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1050

doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny. Sądownictwo wojskowe jest jednym z rodzajów sądownictwa...

Wymiar sprawiedliwości - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 756

- sądownictwo administracyjne - sądownictwo wojskowe - trybunały - Sąd Najwyższy Sądy grodzkie - drobne sprawy...

Sądy wojskowe w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1218

sądownictwu wojskowemu. Sądy wojskowe zbierały tragiczne żniwo - masowo orzekano wyroki śmierci lub wyjątkowo...

Sądy w PPP-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1834

Sądy w PPP W czasie II wojny światowej sądownictwo wojskowe znajdowało się w pionie AK...

Zasada instancyjności - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1316

Inst. = Naczelny Sąd Administracyjny I Inst. = Wojewódzki sąd administracyjny Sądownictwo wojskowe II...

Komisje rządowe wielkie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

, administracja i sądownictwo wojskowe, podlegały jej komisje porządkowe cywilno wojskowe (dbały o rekrutacje...

Sądy-opracowanie, V sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

sądownictwa wojskowego- zwierzchni nadzór Ministra Sprawiedliwości, przez departament… ŁAWNIK Prawa identyczne...