Sądownictwo wojskowe

Ustrój i organizacja sądów wojskowych.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1036

doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny. Sądownictwo wojskowe jest jednym z rodzajów sądownictwa...

Wymiar sprawiedliwości - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 644

- sądownictwo administracyjne - sądownictwo wojskowe - trybunały - Sąd Najwyższy Sądy grodzkie - drobne sprawy...

Sądy wojskowe w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

sądownictwu wojskowemu. Sądy wojskowe zbierały tragiczne żniwo - masowo orzekano wyroki śmierci lub wyjątkowo...

Sądy w PPP-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1813

Sądy w PPP W czasie II wojny światowej sądownictwo wojskowe znajdowało się w pionie AK...

Zasada instancyjności - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1295

Inst. = Naczelny Sąd Administracyjny I Inst. = Wojewódzki sąd administracyjny Sądownictwo wojskowe II...

Komisje rządowe wielkie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

, administracja i sądownictwo wojskowe, podlegały jej komisje porządkowe cywilno wojskowe (dbały o rekrutacje...

Sądy-opracowanie, V sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

sądownictwa wojskowego- zwierzchni nadzór Ministra Sprawiedliwości, przez departament… ŁAWNIK Prawa identyczne...