Sąd ziemski - strona 2

Sądownictwo II RP - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

Sady miejskie, grodzkie i podkomorskie - skład i kompetencje Sąd ziemski: - wywodził...

Początki monarchii Konstytucyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

przyjmować wynagrodzenia w postaci ziemi A w sądach ziemskich i grodzkich mogła występować tylko szlachta...

Trybunał koronny i litewski - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1645

-Kompetencje: apelacje w ostatniej instancji od wyroków sądów ziemskich wyroki winny zapadać jednomyślnie...

Pontyfikat Leona XIII i Piusa X

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

z Kościoła katolickiego przyjmowała oświadczenie o tym fakcie za wystarczające, jeżeli przyjął je sąd ziemski...