Sąd grodzki - strona 8

Umcs administracja lublin

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2968

. Każdy stan miał prawo do swojego sądu. Szlachta miała : sądy ziemskie, sądy grodzkie, sądy podkomorskie. Sąd...

Młodzież w aspekcie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

miesiąc grzywna nagana W sprawach o wykroczenie Sąd Grodzki może orzec: grzywnę od 20 do 5000 zł wykonanie...

Organy ochrony prawnej-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1197

w jego siedzibie albo poza sądy grodzkie. Sądy okręgowe - tworzone dla obszaru właściwości co najmniej dwóch sądów...

Historia państwa i prawa polskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 5474

byli komornicy. Na przełomie XIII i XIV w. upada sądownictwo kasztelańskie, zastępowane przez sądy grodzkie...

Odpowiedzialność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1624

społecznych, sądy grodzkie i sąd gospodarczy sąd okręgowy - wydziały cywilny, karny, penitencjarny i nadzoru...