Sąd grodzki - strona 5

Prawo karne dla nieletnich

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

, za który sprawca ponosi odpowiedzialność karną w postępowaniu przed sądem grodzkim. Wyróżnia się formy wykroczeń...

Wykład - Władza sądownicza

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 98
Wyświetleń: 504

. Mogą być tworzone wydziały zamiejscowe (sądy grodzkie) orzekają one w sprawach prostych i wykroczeń. - okręgowe - 38...

Stosowanie prawa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

powiatu, dzielnice (w dużych miastach). Wydziały grodzkie - funkcjonują jako odrębny sąd grodzki...

Sądy w Polsce X w.-1320 r.-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 798

sejmik elekcyjny Sąd grodzki ( starościński) starosta, podstarosta lub burgrabia (z-cy), sędzia grodzki...

Władza sądownicza. Sądy.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 707

wyspecjalizowane wydziały (nazywane potocznie „sądami”): sądy rodzinne; sądy pracy; sądy gospodarcze; sądy grodzkie...

Władza sądownicza - sądy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

wyspecjalizowane wydziały (nazywane potocznie „sądami”): sądy rodzinne; sądy pracy; sądy gospodarcze; sądy grodzkie...