Sąd gospodarczy - strona 7

Odpowiedzialność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1610

społecznych, sądy grodzkie i sąd gospodarczy sąd okręgowy - wydziały cywilny, karny, penitencjarny i nadzoru...

Definicja prawa handlowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Leszek Iwanowicz
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

. Właściwy rzeczowo do przeprowadzenia postępowania upadłościowego jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy...

Zasady pisania referatu

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2233

- Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN - Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Zbiór Orzeczeń Sadu Najwyższego (1917...

Ekonomika - testy - Knapik

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Knapik
 • Ekonomika
Pobrań: 805
Wyświetleń: 12663

lub całości wierzytelność Postępowanie ugodowe odbywa się przy udzile: sądu gospodarczego wierzyciela...

Najwyższy Sąd Administracyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie- sądu gospodarczego. Sądy powszechne rozpatrują też skargi...