Ryzyko rynkowe - strona 15

System bankowy w Polsce

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

ryzyka, w tym także ryzyka rynkowego; 6) usunięcie problemów związanych z zastosowaniem wzajemnego...

Audyt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 112
Wyświetleń: 693

Audyt Rewizja Komórka ds. szacowania ryzyka (rynkowego, kredytowego, utraty płynności, technologicznego...

Zasady zachowanie rynkowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462

VII ZASADY ZACHOWANIA RYNKOWEGO W poprzednich wykładach omawialiśmy rynek oraz najważniejsze działające na nim pomioty i instytucje. Z wykładów z ekonomii , że interakcja zachodząca na rynku między tym, do czego dążą nabywcy i tym, do czego dążą sprzedawcy, przy uwzględnieniu ograniczeń, z którymi m...

System bankowy w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 910

ryzyka, w tym także ryzyka rynkowego; 6) usunięcie problemów związanych z zastosowaniem wzajemnego...

Portfel inwestycyjny - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 1785
Wyświetleń: 8988

inwestycyjnego: ryzyko rynkowe - ryzyko spowodowane zmianami cen na rynkach finansowych, najczęściej...