Rynki kapitałowe i finansowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki kapitałowe i finansowe - wykład - strona 1 Rynki kapitałowe i finansowe - wykład - strona 2 Rynki kapitałowe i finansowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD I RYNEK KAPITAŁOWY
Literatura:
Waldemar Tarczyński „Rynki kapitałowe. Giełda papierów wartościowych. Analiza portfelowa.”
Waldemar Tarczyński „Giełda papierów wartościowych. Analiza techniczna i analiza fundamentalna.”
Waldemar Tarczyński, Marek Zwolankowski „Inżynieria finansowa. Strategie inwestowania, ryzyko inwestycji.”
prof. Jajuga, prof. Słoński „Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe.”
Dla zainteresowanych:
Hull „Kontrakty terminowe i opcje.”
PIENIĄDZ I JEGO RYNKI FINANSOWE
Pieniądz - środek zapłaty za kupiony towar lub usługę; środek regulowania wszelkich zobowiązań.
Funkcje pieniądza:
środek wymiany
środek płatniczy
miernik wartości
środek przechowywania wartości
Pieniądz, niezależnie w jakiej postaci występuje, ma określoną wartość. Jest najbardziej płynną formą wartości. W warunkach gospodarki rynkowej wszystkie jednostki gospodarujące (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, urzędy) wykazują popyt na płynność. Zachowanie płynności oznacza możliwość dokonywania niezbędnych zakupów (konsumpcyjnych, produkcyjnych), jak też regulowania wszelkiego rodzaju zobowiązań. Brak płynności oznacza opóźnienia, co powoduje płacenie odsetek karnych za zwłokę. Wspomniane jednostki gospodarcze będą dysponowały nadwyżkami płynności, co oznacza posiadanie zasobów pieniężnych przekraczających zapotrzebowanie na terminowe regulowanie zobowiązań finansowych. O płynności w nadmiarze lub niedoborze możemy mówić tylko w odniesieniu do ustalonego okresu. Jednostki odczuwające brak płynności finansowej mogą występować z popytem na płynność (popyt na pożyczkę lub kredyt bankowy). Jednostki z nadpłynnością finansową są oferentami pożyczek, na warunkach ich zwrotu, z określonym wynagrodzeniem. Popyt na kapitał finansowy i podaż na ten kapitał ma miejsce na rynku finansowym. Rynek ten jest miejscem, gdzie dochodzi do wyrównywania braków równowagi w obszarach płynności finansowej. Podział rynku finansowego:
rynek pieniężny
rynek kapitałowy
Różnice pomiędzy rynkami wynikają z dwóch kryteriów:
cel transakcji na rynku,
okres udostępniania środków pieniężnych.
RYNEK PIENIĘŻNY
Ad. a) Rynek pieniężny ma za zadanie uzupełniać braki płynności finansowej jednostek za pomocą pożyczek, kredytów krótkoterminowych (bankowe, kupieckie). Następuje regulacja płynności.


(…)

… w kontrakcie forward zwana jest ceną dostawy, a jednocześnie ceną kasową - ceną spot.
Kontrakty opcyjne - na rynku kapitałowym daje określone prawa (stąd opcja)
Rozróżnia się 2 podstawowe rodzaje opcji:
opcja kupna - daje posiadaczowi prawo do kupienia instrumentu podstawowego przed określoną datą lub w danym dniu po ustalonej cenie;
opcja sprzedaży - daje posiadaczowi prawo do sprzedaży instrumentu…
… można zrealizować jedynie w dniu wygaśnięcia opcji. Posiadacz kontraktu powinien, musi zrealizować opcję.
Kontrakt opcyjny nie musi być zrealizowany.
Kontrakty opcyjne
Uczestnicy:
kupujący opcje kupna,
sprzedający opcje kupna,
kupujący opcje sprzedaży,
sprzedający opcje sprzedaży.
Opcjami można handlować na rynku giełdowym i pozagiełdowym. Opcje giełdowe występują jednocześnie na rynku terminowym.
Opcje giełdowe…
…) z udziałem maklerów giełdowych.
W ramach rynku giełdowego wyróżniamy:
rynek podstawowy;
rynek równoległy;
rynek wolny.
Rynek giełdowy przyjął nazwę rynku urzędowego, a pozagiełdowy - nieurzędowego.
Ad. 1) Uznawany jest jako najważniejszy. Warunki stawiane spółkom na tym rynku są najwyższe. Na rynku podstawowym mogą być notowane akcje spółek, których kapitał akcyjny wynosi co najmniej 7 mln zł. Wymagana…
… zastawne (specyficzna postać obligacji, emitowane przez banki hipoteczne; do ich emisji przygotowują się towarzystwa ubezpieczeniowe).
własnościowa - polega ona na przekazaniu przez jedną stronę prawa własności, tym samym przechodzi ono na inną osobę. Instrumenty finansowe: akcje (stajemy się właścicielem części majątku emitenta), jednostki udziałowe w funduszach inwestycyjnych, udziały w spółkach z o.o…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz