Audyt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Audyt - strona 1 Audyt - strona 2 Audyt - strona 3

Fragment notatki:

1.Pojęcie audytu Nazwa audyt wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie audire oznacza słyszeć, słuchać, przesłuchiwać, badać . Można przyjąć że w języku polskim audyt, a zwłaszcza audyt zewnętrzny oznacza badanie ksiąg rachunkowych, jest określany jako rewizja sprawozdań finansowych instytucji zobowiązanych do weryfikacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Natomiast pojęcie audytu wewnętrznego bywa niesłusznie utożsamiane z kontrolą wewnętrzną (w odróżnieniu od kontroli zewnętrznej, czyli dokonywanej przez osoby lub instytucje zewnętrzne wobec kontrolowanej instytucji) W polskiej praktyce kontrolerskiej termin audytor, kojarzony był przede wszystkim z audytem zewnętrznym i pojawił się na początku lat dziewięćdziesiątych wraz z rozwojem i komplikowaniem się instrumentów finansowych i księgowych oraz koniecznością powierzenia weryfikacji bilansu osobą z zewnątrz instytucji . Miej więcej w tym samym czasie , czyli na początku procesów transformacji, zaczęto coraz głośniej mówić o standardach jakości. Ich docenianie znalazło wyraz w zapotrzebowaniu na certyfikację wyrobów i usług. Tak narodził się audyt(audit) jakości. Inaczej rzecz się ma z audytem wewnętrznym. Jest on rezultatem poszukiwań sposobów na wzmocnienie kontroli wewnętrznej uznanej za nieefektywną i wywieranych coraz mocniejszych nacisków instytucji UE dążących do zdyscyplinowanego gospodarowania środkami finansowymi. Niezależnie od tych żródeł wiele instytucji wprowadzało różne formy audytu wewnętrznego jako wyraz zapotrzebowania na usprawnienie procesów informacyjnych i decyzyjnych, procesów zarządzania. Aktywnymi propagatorami audytu wewnętznego, jako nowego podmiotu kontrolnego są osoby związane z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej biorące czynny udział w upowszechnianiu w naszym kraju standardów kontroli wewnętrznej. Wspomniane standardy rozrózniają audyt wewnętrzny (interial audit) i kontrolę wewnętrzną (interial control ). Jeden z nich określa zakres prac audytu wewnętrznego jako badanie i ocenę adekwatności działania przy realizacji powierzonych jej zadań. W tym rozumieniu audyt wewnętrzny jest sprawowany przez instytucjonalną komórkę kontrolną powołaną przez kierownika organizacji dla weryfikowania istnienia i skuteczności działania systemu kontroli wewnętrznej w tej instytucji. Natomiast system kontroli wewnętrznej jest realizowany na wszystkich szczeblach organizacyjnych i składa się na jego organizację zarówno komórki, jak i procedury, przepisy.
Ze względu na rodzące się często niezrozumienia lub nieporozumienia , audyt wewnętrzny utożsamiany jest z kontrolą wewnętrzną instytucjonalną (komórką kontroli wewnętrznej ) zaś kontrola wewnętrzna z kontrolą funkcjonalną związaną z zasadami organizacji i kierowania poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi. Tradycyjnie polskie kategorie i podziały w obrębie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, wypracowane w latach siedemdziesiątych i pózniej pod wpływem literatury i praktyki zachodniej ulegają znacznej modyfikacji. Spotkać się można z określeniem profesjonalnej komórki wewnętrznej jako kontroli funkcjonalnej.


(…)

… ale stosuje się w nim te same metody i takie samo podejście. Na górnej granicy zarządzania znajduje się audyt strategiczny. Który polega na audycie adekwatności przyjętej strategii i audycie procesów dostosowawczych strategii i uwzględnia jego wnioski. Audyt wewnętrzny nie może być obojętny na otoczenie przedsiębiorstwa, w nim bowiem tkwią ryzyka np. -osiągnięcia konkurencji w dziedzinie wyników -czy park…
… i poprawa efektywności zarządzania ryzykiem, systemów kontroli oraz zarządzania. Wartość dodana
Niezależna, obiektywna ocena,
Szerokie spojrzenie - „drugie oczy zarządu”,
Nie tylko kontrola ale i doradca,
Systematyczność i dyscyplina za zaufanie,
Najlepsi specjaliści, menedżerowie,
Kontrola
„... równanie stanu faktycznego z wymaganym..” Rewizja - poddanie krytyce założeń obowiązujących, istniejącego stanu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz