Rynek kasowy - strona 3

Rynek kapitałowy - wiedza ogólna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1764

84 strony materiałów z przedmiotu rynek kapitałowy, wykładanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Poruszane w notatkach zagadnienia to m.in. rynek pieniężny, krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw, weksel własny, papiery emitowane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, sekuryryzacja...

2 pierwsze wykłady

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Monika Szmelter
  • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3703

Rynek nowy -transakcje natychmiastowe -transakcje futures walutowe (rynek kasowy) -opcje walutowe...

Sesja giełdowa, systemy notowań

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

przed otwarciem 8:30 - 9:00 - dla kontraktów terminowych 8:30 - 10:00 - dla rynku kasowego otwarcie (fixing) 9:00...

Sesja giełdowa - Systemy notowań

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1155

przed otwarciem 8:30 - 9:00 - dla kontraktów terminowych 8:30 - 10:00 - dla rynku kasowego otwarcie (fixing) 9:00...

Sesja giełdowa

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1197

przed otwarciem 8:30 - 9:00 - dla kontraktów terminowych 8:30 - 10:00 - dla rynku kasowego otwarcie (fixing) 9:00...

Instrumenty pochodne

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

rynku kasowego np. akcje. Opcje Opcją nazywamy instrument finansowy dający nabywcy (posiadaczowi) prawo...