Roztwór doskonały - strona 5

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1253

pod wpływem pola elektrycznego. 26. Co to jest roztwór doskonały? Roztwór doskonały definiuje się jako układ...

Entalpia-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Ortyl
 • Podstawy technologii chemicznej
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2135

roztworu doskonałego o stężeniu składnika = 1mol/1000g rozpuszczalnego pod zadanym ciśnieniem...

druga zasada termodynamiki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartkowiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651

. Przyja´ doskonało´c c ˛c s´ gazów. 3. Metanol i etanol tworza roztwory doskonałe. a) Ile wynosi warto´c...

Destylacja - układ zeotropowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1694

w składnik mniej lotny. W celu wyznaczenia krzywych równowagowych ciecz - para dla roztworów doskonałych...

Ebulioskopia-ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

nielotnej tworzącej roztwór doskonały i inne. 2. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia był pomiar różnicy temperatur...

Wrzenie i krzepnięcie roztworów

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1344

= p1 = p1o ⋅ x1 = p1o (1-x2) Czyli: Prawo Raoulta stosuje się ściśle tylko do roztworów doskonałych...

Zadania do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

naftalenem. Mieszanina może być uznana za roztwór doskonały. 4. Oszacować skład pary nasyconej nad ciekłym...