Chemia fizyczna - zadania z kolokwium - temperatura gazu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

1 4.54 moli 2-atomowego gazu doskonałego o początkowej temperaturze 324K podlega przemianie, której towarzyszy zmiana entalpii równa (-4163)J. Obliczyć końcową temperaturę gazu.
Odpowiedź: Poprawna odpowiedź: 292.49
Rozwiązanie:
2 Obliczyć ciepło tworzenia gazowego propanu z pierwiastków w temperaturze i pod stałym ciśnieniem . Ciepło spalania propanu , ciepło tworzenia wody , a ciepło tworzenia dwutlenku węgla . Podać wynik w .
Poprawna odpowiedź: -104.5 Rozwiązanie:
C3H8 +O2 = CO2 + H20 +Q 2H2+O2=H20 ΔHtw H2O=ΔHsp H2
C+O2=CO2 ΔHtw CO2=ΔHsp C
3C+4H2=C3H8 ΔHtw C3H8 = ΔHsp C3H8 - (4*ΔHtw H2O + 3* ΔHtw CO2)
3 Obliczyć stopień dysocjacji etanu na etylen i wodór w 973 K, jeśli w układzie panuje ciśnienie 8.8 atm. W 973 K stała równowagi Kp reakcji H2+C2H4=C2H6 wynosi 4.9.
Poprawna odpowiedź: 0.1506
4 Dwa identyczne zbiorniki połączono rurką z kranem. W jednym znajdowały się 5.9 moli azotu a w drugim 6.4 moli tlenu. Temperatura obu gazów przed zmieszaniem wynosiła 124.8oC. Po otwarciu kranu oba gazy wymieszały się przy czym ich temperatura nie uległa zmianie. Oblicz zmianę entalpii swobodnej tego procesu. Gazy spełniają równanie stanu gazu doskonałego, wynik podaj w dżulach.
Poprawna odpowiedź: -28207.79
5 Obliczyć temperaturę wrzenia ołowiu pod ciśnieniem 3460 Pa, jeśli wiadomo, że temperatura wrzenia pod ciśnieniem 15719 Pa wynosi 1724 K, a średnie ciepło parowania 178149J/mol.
Poprawna odpowiedź: 1536.8
Rozwiązanie: rozwiązujemy równanie różniczkowe i podstawiamy
Pojemność cieplna kalorymetru wynosi . W kalorymetrze o temperaturze umieszczono gramowy kawałek metalu ogrzany na zewnątrz do . Temperatura w kalorymetrze wzrosła od do . Obliczyć właściwą pojemność cieplną tego metalu. Podać wynik w .
2 Obliczyć średnie ciepło parowania chloru, jeśli wiadomo, że temperatura wrzenia pod ciśnieniem 94014 Pa wynosi 240 K a 189 K pod ciśnieniem 4892 Pa. Wynik podać w J/mol.
Rozwiązanie
rozwiązujemy równanie różniczkowe i podstawiamy
Reakcja A+2B=C+D przebiega w fazie gazowej. Gdy zmieszano 1 mol A i 1 mol B, po ustaleniu się równowagi w temperaturze 297 K i pod ciśnieniem 2 atm, mieszanina zawierała 28% molowych C. Obliczyć standardowe powinowactwo chemiczne tej reakcji. Wynik podać w J/mol.
4 Gaz doskonały (liczba moli gazu wynosi 1.21) o temperaturze 281K rozprężano izotermicznie w sposób odwracalny. Jaką pracę wykonał gaz, jeśli jego ciśnienie zmalało 7.2-krotnie? Wynik podać w dżulach.


(…)

… Substancje A i B tworzą roztwory doskonałe. W 30oC prężności par nasyconych tych związków wynoszą odpowiednio 245 kPa i 77 kPa. Roztwór o składzie molowym xA=0.642 i temperaturze 30oC zamknięto w cylindrze z ruchomym tłokiem obciążonym ciśnieniem p. Obliczyć skład pierwszej porcji pary (yA z dokładnością do 0.001)jaka pojawi się nad roztworem w czasie obniżania ciśnienia.
Poprawna odpowiedź: 0.851
5…
… zmniejszając objętość naczynia. Zakładając, że proces ten był prowadzony izotermicznie i równowagowo oraz wiedząc, że w tej temperaturze prężności par nasyconych wynoszą odpowiednio p0A=2500 i p0B=12000 oblicz ciśnienie, przy którym pojawi się pierwsza kropla cieczy. Odpowiedź: Niepoprawny
Poprawna odpowiedź: 4138
Ocena dla tego zadania: 0/1.
2 Punkty: 0/1 Oblicz zmianę energii swobodnej w kwazistatycznym…
… 293 K i pod ciśnieniem 2 atm, mieszanina zawierała 0.2 mola C. Obliczyć Kp tej reakcji.
Poprawna odpowiedź: 0.002890
3 Temperatura krzepnięcia czystego benzenu wynosi 278.5 K, natomiast temperatura krzpnięcia roztworu 0.288 gramów pewnej substancji w 32.27 gramach benzenu wynosi 278.337 K. Obliczyć masę cząsteczkową tej substancji. Htop° benzenu wynosi 9837 J•mol-1.
Poprawna odpowiedź: 279.96
4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz