Roztwór doskonały - strona 4

Destylacja - Prężność pary - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 770

w składnik mniej lotny. W celu wyznaczenia krzywych równowagowych ciecz - para dla roztworów doskonałych...

Równowagi fazowe w roztworach

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

rozpuszczanie substancji. Dla teoretycznych rozważań wprowadzono pojęcie roztworu doskonałego. Roztwory...

Odpowiedzi do zagadnień z egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204

odniesienia γi*) 44. Zdefiniowac pojecie roztworu doskonałego, aktywnosci i współczynników aktywnosci; podac...

Wyznaczanie objętości nadmiarowych

 • Politechnika Śląska
 • dr Monika Gralewski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3003

się jako różnicę między aktualną wielkością jej funkcji molowej Zm i wartością tej funkcji w roztworze doskonałym...