Wyznaczanie objętości nadmiarowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3003
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie objętości nadmiarowych - strona 1 Wyznaczanie objętości nadmiarowych - strona 2 Wyznaczanie objętości nadmiarowych - strona 3

Fragment notatki:

WYZNACZANIE OBJĘTOŚCI NADMIAROWYCH 1. Wstęp teoretyczny. Funkcje nadmiarowe Z E definiuje się jako różnicę między aktualną wielkością jej funkcji molowej Z m i wartością tej funkcji w roztworze doskonałym Z m id , w tej samej temperaturze i ciśnieniu. Funkcja Z m i Z m id może być zastąpiona odpowiednią funkcją mieszania Z m M i Z m Mid :
Z E = Z m - Z m id = Z m M - Z m Mid Dla nadmiarowej objętości mamy:
V E = V m M - V m Mid = V m M Objętość nadmiarową wyznacza się doświadczalnie badając gęstość roztworu. Pomiar gęstości można dokonać za pomocą:
metody piknometrycznej,
wagi Mohra,
metody nurka,
areometru,
metody naczyń połączonych,
pomiaru czasu spadania kropli.
W przeprowadzonym doświadczeniu wykorzystywałam metodę piknometryczną. 2. Wykonanie. Najpierw zważyłam czyste i suche piknometry na wadze analitycznej, następnie napełniłam je wodą i ponownie zważyłam. Znając masę wody i piknometru oraz gęstość wody obliczyłam objętość piknometru. Po wysuszeniu piknometry napełniłam roztworami metanolu o ułamkach molowych 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 oraz czystym metanolem. Piknometry z roztworami i czystym metanolem zważyłam i z różnicy mas obliczyłam masę roztworów. Znając masę roztworów i objętość piknometru wyznaczam ich gęstość. 3. Obliczenia. Obliczam objętość piknometru korzystając ze wzoru:
V= (m 1 - m 0 ) / d m 1 - masa piknometru z wodą
m 0 - masa pustego piknometru
d - gęstość wody w temperaturze 21,5 ° C, która wynosi dla tej temperatury 0,9979 g/cm 3 Nr
masa H 2 O [g]
V piknometru [cm 3 ]
1
3,3101
3,3171
2
3,9293
3,9376
3
3,7263
3,7341
4
4,2858
4,2948
5
4,3969
4,4062
Obliczam gęstość badanej cieczy korzystając ze wzoru: d 2 = (m 2 - m 0 ) /V
d 2 - gęstość metanolu
m 2 - masa piknometru napełnionego metanolem
m 0 - masa suchego piknometru
V - objętość piknometru. Nr
m
metanolu [g]
V
piknometru
[cm 3 ]
d 2 gęstość metanolu


(…)

… VE<0. Takie wartości objętości nadmiarowych są typowe dla roztworów, w których cząsteczki są upakowane gęściej niż w czystych składnikach. Dowodzi to na ogół istnieniu silnych oddziaływań zbliżających do siebie cząsteczki różnego rodzaju. W tym przypadku mogą to być wiązania wodorowe pomiędzy cząsteczkami wody i metanolu.
Wszystkie błędy spowodowane są złym sporządzeniem roztworów metanolu (błędy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz