Roztwór doskonały - strona 6

Wykład 08 destylacja

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Wojciech Stanisław Skrzypiński
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1239

o nieograniczonej rozpuszczalności Ciecze o nieograniczonej rozpuszczalności mogą tworzyć roztwory doskonałe...

Bufory

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1631

pojęcie roztworów doskonałych i rzeczywistych. W roztworze doskonałym wszystkie jego właściwości fizyczne...

Chemia fizyczna - wykład - termodynamika

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

oraz objętość mieszania roztworu doskonałego dwuskładnikowego. Podać założenia przyjęte w celu wyprowadzenia...

Reakcje chemiczne w chemii

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1085

CHEMICZNE PRAWO DZIAŁANIA MAS (C.M. Güldberg i P. Waage, 1876 r.) Gdy w roztworze doskonałym lub idealnym...

Termodynamika - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525

 roztwór doskonały o stężeniu 1 mol/ 1000 g rozpuszczalnika. Zauważmy, że w reakcji standardowej ciśnienie...

Chemia nieorganiczna - procesy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Joanna Szymońska
 • Chemia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4263

zastosowanie: prawo stosuje się ściśle tylko do roztworów doskonałych, w których nie ma oddziaływań pomiędzy...

Chemia organiczna - laboratorium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia organiczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1337

dla roztworów doskonałych omówiono w 7 rozdziale uzupełniającym: ANEKS I. Z linią równoległą do osi odciętych...