Roztopy - strona 3

Wykład - rodzaje drenów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1645

dużo mniejsze niż rowów Wady: -stagnowanie wody w czasie nagłych roztopów i przy nie całkowicie rozmarzniętej...

Wykład - opis techniczy projektu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wojciech Łyczko
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1666

. Niedomagania gruntów na obszarze objętym projektem polegają na stagnowaniu wody w okresie wiosennych roztopów...

Wody wolne - podział

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1645

i szybko ustępują; w roku 3 – 4 metry  regularne wahania w cyklu rocznym związane z wiosennymi roztopami...

Klasyfikacja Pardé'go

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127

(roztopy wiosenne; w efekcie - wezbrania letnie w III i IV) także wezbrania zatorowe niewielkie wezbrania...

Powieszchniowe ruchy masowe.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1806

fliszowych – warstwy łupków i piaskowców), duŜe nachylenie stoków oraz gwałtowne opady deszczu i roztopy...

Powierzchniowe ruchy masowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1883

nachylenie stoków oraz gwałtowne opady deszczu i roztopy wiosenne. Katastrofa zbiornika wodnego Vaiont...

Gospodarka

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Strutyński
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1890

lub roztopami. Przyczyną powodzi sztormowej jest wiatr o sile przekraczającej 6° w skali Beauforta, w przypadku...

Powstanie styczniowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1379

feldmarszałka Dybicza. Zaczynają się roztopy, a w jego szeregach panuje cholera. Doszło do bitwy pod Grochowem...