Rozszerzenie ciała

Rozszerzenia algebraiczne

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Eugeniusz Kuźmiński
  • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Mówimy, Ŝe ciało L jest rozszerzeniem ciała K jeŜeli K jest podciałem L. Oznaczamy K L (L nad K...

Permutacje zespolone

  • Politechnika Poznańska
  • dr Marian Liskowski
  • Analiza matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1855

zespolonych przez wielomiany - Twierdzenie Cauchy'ego: Ciało liczb zespolonych C jest minimalnym rozszerzeniem...

Ciało liczb zespolonych

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Algebra
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1876

: Czy można tak rozszerzyć ciało liczb rzeczywistych, żeby otrzymać nowe ciało, w którym to równanie ma rozwiązanie...