Rozród - strona 18

Biologia - płazy i ich cechy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1148

, zanieczyszczenie środowiska i niszczenie środowisk (małych oczek wodnych koniecznych do rozrodu), choroby (grzybice...

Konstrukcja normatywna ochrony gatunkowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

, wskazanych w rozporządzeniu MŚ; •strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt...

Opracowane zagadnienia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Lechosław Małkowski
 • Dobrostan zwierząt
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029

.RODZAJE INSTYNKTÓW: pokarmowy, pobierania wody i elektrolitów ; oddychania, rozrodu wraz z wędrówkami...

Formy ochrony przyrody

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Anna Chrzan
 • Ochrona przyrody i środowiska
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4060

i innych schronień zwierząt oraz miejsc ich rozrodu; 3. polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony...

Systematyka strunowców - PŁAZY i GADY

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Marek Guzik
 • Biologia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 5481

plemników spermatofory płazy ogoniaste i beznogie) u większości rozród następuje w wodzie narządy żeńskie...

Systematyka strunowców - SSAKI

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Marek Guzik
 • Biologia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4361

(jajorodne prassaki) KRYTERIA PODZIAŁU SYSTEMATYCZNEGO SSAKÓW Ssaki dzielimy ze względu na typy rozrodu...