Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 4

Rodzaje rozporządzeń - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 952
Wyświetleń: 4669

rozporządzenia Czy minister bez teki może wydawać rozporządzenia? - nie… Co to jest rozporządzenie z mocą ustawy...

Hierarchia aktów prawnych w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3073

określonych cechach prawnych Nie są wyodrębnione w Konstytucji ustawy wg ich mocy prawnej Specyficzne ustawy...

Wykład o Konstytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2506

) - rozporządzenia z mocą ustawy- pochodzi od egzekutywy prezydenta, kiedy sejm nie może zebrać się na posiedzeniu...

Źródła prawa administracyjnego- wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1785

- nie trzeba ustawy implementować do porządku prawnego samoistność ustaw materia ustawowa Rozporządzenie z mocą ustawy...

Akt normatywny - omówieni zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 462
Wyświetleń: 840

przez prawodawcę zachowania. Akty normatywne mogą mieć rozmaitą nazwę np. „ustawa”, „rozporządzenie”, „zarządzenie...